Skip to main content

Hoe kan de keuze voor Aquasolve-watercrematie de milieu-impact van uw begrafenis verminderen?

Onze hydrolysers werken volledig op elektriciteit en stoten geen koolstofdioxide (CO2) uit.
Zoals door onderzoeksinstituut TNO is onderzocht, maar ook is bevestigd steekt deze nieuwe techniek van lijkbezorging op het punt van duurzaamheid gunstig af bij het traditioneel begraven en cremeren. Via het proces van alkalische hydrolyse wordt het lichaam van de overledene omgezet in een stabiele en vruchtbare vloeistof waarbij de botten voor de nabestaanden resteren.
Met gebruikmaking van de hydrolyser van Aquasolve wordt er minder beslag gelegd op grondstoffen die met de jaren steeds schaarser worden. Ook worden er minder schadelijke emissies gecreëerd. De uitstoot van schadelijke stoffen ligt vele malen lager dan bij begraven of cremeren. De lijkbezorging op de duurzame Aquasolve methode neemt bovendien minder beschikbare ruimte in beslag dan gebruikelijk is bij het begraven.

Los van de duurzaamheid wordt een hoge mate van veiligheid gecreëerd via de alkalische hydrolyse. Het proces van lichaamsafbraak gaat immers niet gepaard met het vrijkomen van stoffen die schadelijk voor mens en milieu zijn omdat Aquasolve gebruikmaakt van atmosferische druk met temperaturen die onder het kookpunt liggen. Het alkalisch hydrolyse proces van de hydrolyser vindt derhalve drukloos en op lage temperatuur plaats zodat een hoge mate van veiligheid is te garanderen. Dus niet alleen voor het milieu veilig, maar ook veiligheid voor de mensen die de hydrolyser moeten bedienen.
Tot slot is er een gegarandeerde afbraak van het lichaam bij gebruikmaking van de hydrolyser. Waardigheid van het menselijk lichaam is wederom geborgd. Er is ook geen ongewilde vermenging van lichamen en de overblijfselen daarvan. Tijdens het proces van het hydrolyseren is er geen publiekelijke waarneembaarheid van het afbraakproces en vindt dit veilig en gesloten plaats. De integriteit van lichaam is gegarandeerd evenals de integriteit van de overblijfselen is geborgd.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial