Skip to main content

Veelgestelde vragen

WAT IS RESOMATIE ?

Resomatie is een methode van definitieve dispositie door middel van water voor zowel mens als dier. De wetenschappelijke naam voor dit proces is alkalische hydrolyse. Een combinatie van waterstroom, temperatuur en alkaliteit om de afbraak van alle organische materialen te versnellen.

IS RESOMATIE DUURZAAM ?

Resomatie is veel duurzamer dan crematie of begraving. Bij resomatie wordt tot 83% minder CO2 uitgestoten dan bij een crematie.

STERIEL ?

In tegenstelling tot bij andere dispositie methodes is dispositie middels resomatie 100% steriel. Het overschot zal dus nooit in contact komen met organisch materiaal van derden.

WAT BLIJFT ACHTER ?

Na resomatie blijft een poedervormig residu achter, vergelijkbaar met de as van een crematie, daarnaast blijven alle proteses en implanten steriel achter. De nabestaanden zijn vrij om over deze, net als de as van een crematie, te beschikken.

HOE VERLOOPT HET PROCES ?

Aan het einde van het proces blijft alleen het skelet over, en het proceswater, genaamd Effluent Resterend. Het steriele proceswater wordt vrijgegeven voor recycling (ons lichaam bestaat aanvankelijk voor ongeveer 80% uit water) en het vat voert een spoeling met zoet water uit voor de apparatuur en de resten. Wanneer de operator de deur opent, blijven alleen de anorganische botmineralen over. Het skelet wordt tot zeer kleine deeltjes verwerkt en in een urn teruggebracht naar de familie.

VERZORGD AQUASOLVE OOK UITVAART DIENSTEN ?

Nee, Aquasolve is een leverancier van resomatie technologie. Wij leveren uitsluitend aan hiervoor bevoegde instanties en bedrijven.

Ons product is volledig gecertificeerd en de methode is wettelijk goed bevonden voor dispositie.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial