Skip to main content

OVER AQUASOLVE

De HDL Hydrolyser® is ontwikkeld door Aquasolve®, een Nederlands bedrijf gevestigd in Landgraaf.

De Hydrolyser® is geschikt om menselijk of dierlijk weefsel te resomeren. Resomeren is het chemische proces, alkalische hydrolyse. Dit is een techniek waarbij stoffelijke resten van mens of dier met behulp van kaliumhydroxide worden opgelost in heet water. Een andere term is watercrematie.

Resomeren is een alternatieve en in het bijzonder een milieuvriendelijkere methode van lijkbezorging. Wetenschappelijk is bewezen dat het proces alkalische hydrolyse veel minder koolstofdioxide (CO2) uitstoot dan de gangbare processen van begraven en cremeren.

Resomeren verdient daardoor in de huidige tijd terecht veel aandacht. De Hydrolyser® zelf stoot niets aan CO2 uit. Aquasolve® hoopt met de (door)ontwikkeling van de Hydrolyser® een positieve bijdrage te leveren aan CO2 reductie en het broeikaseffect.

Aquasolve® heeft twee varianten van de Hydrolyser® ontwikkeld, te weten de HDL BESTIA en de HDL ANDRON. Met de HDL BESTIA wordt van dieren via een watercrematie afscheid genomen. De HDL Andron is speciaal voor mensen ontwikkeld.

Het resomeren van mensen is in steeds meer landen toegestaan. De wetgeving wordt in versneld tempo gewijzigd omdat de voordelen van alkalische hydrolyse evident zijn. De Nederlandse wet op de Lijkbezorging zal naar verwachting in 2024 worden aangepast. De overtuiging bestaat dat het resomeren de toekomst is.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial