Skip to main content

Hydrolyser of Resomator

Aquasolve ontwikkelde en produceert de hydrolyser (HDL). Onze HDL kan menselijk- en dierlijk weefsel oplossen in water en aardzouten. Dit oplossen gebeurt middels het chemische proces van alkalische hydrolyse waarbij een splitsing van vet of een oliemolecuul onder invloed van een base in plaats van water wordt gerealiseerd. Het chemische proces staat ook bekend als een watercrematie of zelfs resomeren.

hdl-bestia-model-2023

Hydrolyser

Het bedrijf dat de term resomeren gebruikt om het chemische proces aan te duiden gebruikt het woord resomator voor haar machine waarbinnen het proces plaatsvindt. Aquasolve noemde haar unit Hydrolyser.

Onze Hydrolyser stoot niets aan CO2 uit. Aquasolve blijft investeren in de (door)ontwikkeling van haar hydrolysers om een bijdrage te leveren aan de CO2 reductie en de vermindering aan broeikasstoffen.

Zo heeft Aquasolve twee varianten van de hydrolyser ontwikkeld. De HDL Bestia en de HDL Andron. Met de HDL bestia worden dieren geresomeerd en met de HDL Andron kunnen mensen worden opgelost in water.

Alkalische hydrolyse, Resomeren en een Watercrematie

Onze Hydrolyser maakt gebruik van het proces dat bekend is als alkalische hydrolyse. Dit vindt plaats met behulp van op temperatuur gebracht water alsook de aardzout zijnde de chemische stof kaliumhydroxide. Tijdens het proces wordt de druk niet verhoogd dan wel gewijzigd. Het proces vindt dus onder atmosferische druk plaats. Gedurende de procestijd van globaal 6 uren zorgt de samenstelling van water en een aantal aardzouten voor de afbraak van het menselijk- en dierlijk weefsel op waardige wijze.

De hydrolyser wordt gevuld met de aardzouten die zowel zuur als base zijn samen met het levenloze menselijk lichaam of dierlijk kadaver.

Afhankelijk van de geladen massa in de hydrolyser is de procestijd variërend tussen 3,5 en 6 uren. Na ommekomst van deze procestijd resteren slechts de botten en een vloeibaar mengsel (vaker ook wel effluent genoemd). Deze vloeistof bevat geen DNA materiaal meer maar bestaat enkel nog uit in de natuur voorkomende elementen.

Schone botten ontdaan van beenmerg

De gepatenteerde samenstelling van de chemicaliën zorgt ervoor dat de botten schoon zijn en dus volledig ontdaan zijn van beenmerg en weefsel. Van onderscheidend belang is ook dat de vetachtige delen waaronder de hersenen volledig worden opgelost. Vooral de vetachtige delen van het menselijk of dierlijk weefsel vormden in het verleden voor Aquasolve een probleem. Aquasolve heeft met aanpassing van haar gepatenteerd proces een sluitende oplossing gevonden. De vloeistof blijft zowel in koude als warme toestand dezelfde structuur en samenstelling houden! Het is daarmee naar de mening van Aquasolve geschikt om via het afwateringssysteem te worden afgevoerd en indien hier niet voor gekozen wordt, kan het ook worden gebruikt als meststof dan wel kan de vloeistof gesprenkeld worden op een gewenste locatie door de nabestaanden of de locatie die de overledene zelf voorafgaand heeft aangewezen.

CO2 reductie, duurzaamheid en milieu

Onze hydrolysers werken volledig op elektriciteit en stoten geen koolstofdioxide (CO2) uit. Zoals door onderzoeksinstituut TNO is onderzocht -maar ook is bevestigd- steekt deze nieuwe techniek van lijkbezorging op het punt van duurzaamheid gunstig af bij het traditioneel begraven en cremeren. Via het proces van alkalische hydrolyse wordt het lichaam van de overledene omgezet in een stabiele en vruchtbare vloeistof waarbij de botten voor de nabestaanden resteren.

Met gebruikmaking van de hydrolyser van Aquasolve wordt er minder beslag gelegd op grondstoffen die met de jaren steeds schaarser worden. Ook worden er minder schadelijke emissies gecreëerd. De uitstoot van schadelijke stoffen ligt vele malen lager dan bij begraven of cremeren. De lijkbezorging op de duurzame Aquasolve methode neemt bovendien minder beschikbare ruimte in beslag dan gebruikelijk is bij het begraven.

Los van de duurzaamheid wordt een hoge mate van veiligheid gecreëerd via de alkalische hydrolyse. Het proces van lichaamsafbraak gaat immers niet gepaard met het vrijkomen van stoffen die schadelijk voor mens en milieu zijn omdat Aquasolve gebruikmaakt van atmosferische druk met temperaturen die onder het kookpunt liggen. Het alkalisch hydrolyse proces van de hydrolyser vindt derhalve drukloos en op lage temperatuur plaats zodat een hoge mate van veiligheid is te garanderen. Dus niet alleen voor het milieu veilig, maar ook veiligheid voor de mensen die de hydrolyser moeten bedienen.

Tot slot is er een gegarandeerde afbraak van het lichaam bij gebruikmaking van de hydrolyser. Waardigheid van het menselijk lichaam is wederom geborgd. Er is ook geen ongewilde vermenging van lichamen en de overblijfselen daarvan. Tijdens het proces van het hydrolyseren is er geen publiekelijke waarneembaarheid van het afbraakproces en vindt dit veilig en gesloten plaats. De integriteit van lichaam is gegarandeerd evenals de integriteit van de overblijfselen is geborgd.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial