Skip to main content

Het proces

Wat is resomeren

Het proces is bekend als alkalische hydrolyse en vindt plaats met behulp van op temperatuur gebracht water alsook de chemische stof kaliumhydroxide.

Tijdens het proces wordt de druk niet verhoogd dan wel gewijzigd. Het proces vindt onder atmosferische druk plaats. Gedurende de procestijd van 4,5 uren zorgt de samenstelling van water en chemicaliën voor de oplossing en daarmee afbraak van het menselijk- en dierlijk weefsel.

De hydrolyser wordt gevuld met de hiervoor genoemde stoffen alsook het levenloze menselijk lichaam of dierlijk kadaver.
Afhankelijk van de geladen massa in de hydrolyser resteren na de procestijd van om en nabij 4,5 uren slechts de botten en een vloeibaar mengsel (vaker ook wel effluent genoemd). Deze vloeistof bevat geen DNA materiaal meer maar bestaat enkel nog uit in de natuur voorkomende elementen.

De gepatenteerde samenstelling van de chemicaliën zorgt ervoor dat de botten schoon zijn en dus volledig ontdaan zijn van beenmerg en weefsel. Van onderscheidend belang is te vermelden dat ook de vetachtige delen waaronder de hersenen volledig worden opgelost.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial